Börje Salming ALS-stiftelse
Forskning, anhörigstöd för personer med ALS samt minnesfond för Börje Salming.

Om Börje Salming ALS-stiftelse

Börje Salmings ALS-stiftelse har som mål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. Stiftelsen ska också skapa initiativ för att ge stöd till drabbade och anhöriga.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till forskare för grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt som är inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder inom medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som underlätta vid vård av ALS-patienter.

Gör som 12 andra och starta din egen insamling idag!